Pracovné ubytovanie

Účelom pracovného ubytovania je ponuka služieb v rámci objektov, ktoré sú zamerané na poskytovanie ubytovania vyššieho štandardu pre zamestnancov výrobných spoločností v priemyselných parkoch regiónu západného Slovenska.

O projekte

Objekty v okolí Trnavy a Nitry poskytujú svojim klientom a ich zamestnancom nadštandardné podmienky v rámci ubytovacích zariadení. Forma ubytovania je bunkový systém, spravidla dve izby so spoločnou chodbou a hygienickým zariadením a chladničkou. Interiér je ladený do príjemných odtieňov, priestory sú útulné, aby sme zabezpečili čo možno najprirodzenejšie podmienky pre ubytovaných v spojení s vytvorením spoločenských priestorov na trávenie voľného času.

Výhody projektu

Obsadenie objektov je zabezpečené prostredníctvom dlhodobých kontraktov s výrobnými spoločnosťami. Pre tieto spoločnosti je mimoriadne dôležitým aspektom pri získavaní nových pracovných síl i otázka možnosti ubytovania v bezprostrednej blízkosti výrobnej prevádzky.

  • výborná lokalita objektov
  • vysoký záujem o ubytovanie
  • výborná cena prenájmu
  • garantované služby